ข่าว! ประชาสัมพันธ์
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คลื่นความถี่ FM 88.25 MHz
[10 มี.ค. 2560] วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ สนามสอบมส ั ยิดบ้านแหลมสอม ต าบลหนองทะเล
ประกาศสา นักงานคณะกรรมการอิ สลามประจา จง ั หวด ั กระบี่ เรื่องรายงานผลการสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนิ กะฮ.ตามวิถีอิ สลาม วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ สนามสอบมส ั ยิดบ้านแหลมสอม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่
[เปิด: 188]
[10 มี.ค. 2560] ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เรื่องรายงานผลการสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนิกะฮ.ตามวิถีอิสลาม วันที่
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เรื่องรายงานผลการสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนิกะฮ.ตามวิถีอิสลาม วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ สนามสอบมัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
[เปิด: 257]
[16 ก.พ. 2560] กำหนดการงานเมาว์ลิดกลางกระบี่ 36
กำหนดการงานเมาว์ลิดกลางกระบี่ 36
[เปิด: 392]
แสดง ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดแสดง ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ประมวลภาพกิจกรรม มัสยิดฯ
กิจกรรมละศิลอดเมื่อรอมาดอนที่ผ่านมา
กิจกรรมละศิลอดเมื่อรอมาดอนที่ผ่านมา
[เปิด: 42]
อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
[เปิด: 30]
พัฒนามัสยิด
พัฒนามัสยิด
[เปิด: 37]
รองฯสมควร ขีนเงิน พบพี่น้องมุสลิม
รองฯสมควร  ขีนเงิน พบพี่น้องมุสลิม
[เปิด: 40]
แสดง ประมวลภาพกิจกรรม ทั้งหมดแสดง ประมวลภาพกิจกรรม ทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
ต้อนรับคณะประเมินจากกระทรวงมหาดไทย
ต้อนรับคณะประเมินจากกระทรวงมหาดไทยวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามอิสลามกระบี่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินตรวจเยี่ยมการทำงานของคณะกรรมการอิสลามจังหวัด
[เปิด: 39]
ะความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่
ะความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ(นายอภิชาติ อภิชาตบุตร)เขตตรวจราชการท
[เปิด: 33]
ประธานและกรรมการมูลนิธิ เข้ารับเช็คเงินงบ
ประธานและกรรมการมูลนิธิ เข้ารับเช็คเงินงบประธานและกรรมการมูลนิธิ เข้ารับเช็คเงินงบประมาณ สร้างทางลาดและปรับปรุงห้องน้ำคนพิการมัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560เวลา 10.20 น. ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่(ห
[เปิด: 38]
จัดโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดในเดือนรอม
 จัดโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดในเดือนรอม24 มิถุนายน 2560 ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยมีพณ จุฬาราชมนตรี นายอาศีส พิทักษ์คุมพล ร่วมดุอาอวยพร
[เปิด: 31]
ผู้ว่าราชการกระบี่พบพี่น้องมุสลิมอำเภออ่าวลึก
ผู้ว่าราชการกระบี่พบพี่น้องมุสลิมอำเภออ่าวลึกผู้ว่าราชการกระบี่พบพี่น้องมุสลิมอำเภออ่าวลึก
โครงการ ร่วมกิจกรรมละศีลอด 7 อำเภอ 7 มัสยิด โครงการ ผวจ.กระบี่พบชาวไทยมุสลิม โอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1438 (พ.ศ.2560) วันพฤหัส
[เปิด: 34]
ผู้ว่าราชการกระบี่พบพี่น้องมุสลิมอำเภอเขาพนม
ผู้ว่าราชการกระบี่พบพี่น้องมุสลิมอำเภอเขาพนมผู้ว่าราชการกระบี่พบพี่น้องมุสลิมอำเภอเขาพนม
โครงการ ร่วมกิจกรรมละศีลอด 7 อำเภอ 7 มัสยิด โครงการ ผวจ.กระบี่พบชาวไทยมุสลิม โอกาสเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1438 (พ.ศ.2560) วันอังคาร
[เปิด: 31]
แสดง ประมวลภาพกิจกรรม ทั้งหมดแสดง ประมวลภาพกิจกรรม ทั้งหมด
กระดานข่าว..!!!
สมัครสมาชิก | Login เข้าสู่ระบบ
Administrator: เพื่อเป็นการป้องกันการโพสต์ข้อความขยะก่อกวนกระดานข่าว จากผู้ที่ไม่หวังดี กรุณา! สมัครสมาชิก ก่อนการเข้าใช้งานระบบกระดานข่าว
ประชาสัมพันธ์ กระดานข่าวเปิดให้บริการแล้ว
ประชาสัมธ์ ^_^ เรียนทุกท่าน ขณะนี้กระดานข่าวเปิดให้บริการแล้ว หลังจากที่ได้ใช้เวลาพัฒนาอยู่นาน สุดท้ายก็สามารถเปิดให้บริการได้เป็นผลสำเร็จ สำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าใช้บริการกระดานข่าวทางผู้พัฒนาจำเป็นต้อง ...
ชื่อเรื่อง โพสต์ข้อความโดย
Sample
[URL=http://google.com]Sample[/URL] ...
Regisman
วันที่: 09 ม.ค 2559
ตอบ: 0 | อ่าน: 54
พบปะ ขอบคุณปีใหม่ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ ที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จ.กระบี่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ประสาน ...
Suchart Masosot
วันที่: 19 ธ.ค. 2557
ตอบ: 1 | อ่าน: 249
อัสลามูอะลัยกุมค่ะ ได้รับอามานะให้ช่วยงานเตรียมการประเมินมัสยิด แต่ข้อมูลเยอะมาก ไม่ทราบว่ามัสยิดใดทำเสร็จสมบูรณ์บ้างยัง
ดังที่ทราบกันแล้วว่า จะมีการประเมินมัสยิด ซึ่งหัวข้อเรื่องที่ประเมินมีประมาณ 10 เรื่องหลักด้วยกันแต่ละเรื่องมีรายละเอียด ...
Ameenah
วันที่: 28 พ.ย. 2557
ตอบ: 1 | อ่าน: 175
ผลการคัดเลือกอีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น แลกรรมการมัสยิดดารุสสลาม(บ้านควน)
นศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคา ๒๕๕๗ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่มอบหมายให้นายม่าหนาบ ซื่อตรง กอจ.กระบี่ นายศักดิ์ชัย ภักดี ...
นายทินกร ก๊กใหญ่
วันที่: 25 ก.ค. 2557
ตอบ: 2 | อ่าน: 223
เชิญชวนพี่น้องละศีลอดร่วมกัน ณ มัสยิดบ้านแหลมโพธิ์
...มัสยิดบ้านแหลมโพธิ์เล็งเห็นมีความสำคัญในเดือนรอมฎอน อันแสนประเสริฐ จึงได้มีการจัดเลี้ยงอาหารให้พี่น้องมุสลีมีนและม ...
Mustafa Madiyoh
วันที่: 27 มิ.ย. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 418
แสดงทั้งหมดแสดง ข้อความกระดานข่าว ทั้งหมด
ระบบ รับ-ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
วีดีโอ แนะนำ
ครูล้า มูอาส มุสตอฟา เฟสบุค กับรอมฏอน แนะนำบ้านเหนือ ซูเหราะยาซีน
Web Links
อิสลามแห่งประเทศไทย
ทำเนียบมัสยิดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี
ดูทีวีสำนักกรรมการอิสลาม
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
ทำเนียบมัสยิดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ตั้งหมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324 อีเมล: contact@ick.or.th

Visitors start on October, 2011
Developed By Mr.Boonkerd Jitman
administrator
The Islamic Committee Of Krabi
Moo 2, T.Saithai, A.Muang, Krabi Thailand 81000
Tel: 075-700324 FAX: 075-700324 E-Mail: contact@ick.or.th