หน้าหลัก ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรม ทำเนียบคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับเรา ทำเนียบมัสยิด จ.กระบี่ เอกสารดาวน์โหลด พ.ร.บ. ต่างๆ
ข่าว! ประชาสัมพันธ์
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คลื่นความถี่ FM 88.25 MHz
[20 พ.ย. 2557] การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖(๒) (๑๒) (๑๓) แห่ง พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐ และมติการประชุมของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ กำหนดให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตรวจเยี่ยม และประเมินมัสยิดทุกมัสยิดในเขตจังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ จึงประชุมและมีมติให้ใช้แบบประเมินมัสยิด เมื่อวันที่ ๒๘กันยายน ๒๕๕๗ ตามความที่ทราบแล้วนั้น
[เปิด: 79]
[06 ม.ค 2556] แบบจัดเก็บข้อมูลมัสยิดสัปปุรุษออนไลน์
ให้จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้
[เปิด: 1004]
[26 ก.ย. 2555] ถึงอีหม่ามทุกมัสยิดในจังหวัดกระบี่
แนวทางการบริหารมัสยิด
[เปิด: 578]
แสดง ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดแสดง ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมกรรมการบริหารมัสยิด ตำบลคลองยาง ลันตา
อบรมกรรมการบริหารมัสยิด ตำบลคลองยาง ลันตาวันที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00-12.00 น ที่มัสยิดบ้านขุนรายาสามัคคี ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ มีการอบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิ
[เปิด: 30]
อบรมคณะกรรมการมัสยิด ตำบลเกาะกลาง
อบรมคณะกรรมการมัสยิด ตำบลเกาะกลางวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 12.00 น. -14.30 น ที่มัสยิดบ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ มีการอบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด. ตา
[เปิด: 43]
อบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด ตำบลลันตาน้อย
อบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด ตำบลลันตาน้อยวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 _ 12.00 น. ที่มัสยิดบ้านหลังสอด ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ มีการอบรมคณะกรรมการบริหารมัสย
[เปิด: 37]
ประชุมผู้นำศาสนาอิสลาม ในพื้นที่เหนือคลอง
ประชุมผู้นำศาสนาอิสลาม ในพื้นที่เหนือคลองวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่
[เปิด: 51]
พัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม
พัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม2 ธันวาคม2557 เวลา 08.00 น. ที่โรงแรมกระบี่ฟ้รอนท์เบย์รีสอรท์ จังหวัดกระบี่ ได้มีการจัดประชุมเสนอโครงการ พัฒนาศักยภาพสตรีตามวิธีอิสลามในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ โดยสำนักงานโครงการพัฒนา
[เปิด: 45]
ประชุมประจำเดือน ธันวาคม
ประชุมประจำเดือน ธันวาคมสนง.กอจ.กระบี่
2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ครั้งที่ 12/2557 ปีที่ 3
[เปิด: 34]
พบปะผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ
พบปะผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ
2 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่
คุณ Luc Stevens ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ และผู้แทนสนง.โครงการพัฒนาแห่งสหปร
[เปิด: 24]
อบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด ตำบลศาลาด่าน เกาะลันตา
อบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด ตำบลศาลาด่าน เกาะลันตาวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 12.30-16.30 น. ที่มัสยิดบ้านโละบารา ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ มีการอบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด. ตาม
[เปิด: 32]
อบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด ตำบลเก่ะลันตาใหญ่
อบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด ตำบลเก่ะลันตาใหญ่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00-12.00 น. ที่มัสยิดบ้านเจะหลี ตำบลลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ มีการอบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด. ตามโ
[เปิด: 40]
อบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด
อบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิดวันที่ 30 พย 2557 เวลา 08.00-12.00 น. ที่มัสยิดบ้านห้วยน้ำขาวใหญ่ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ มีการอบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด.
[เปิด: 19]
แสดง ประมวลภาพกิจกรรม ทั้งหมดแสดง ประมวลภาพกิจกรรม ทั้งหมด
กระดานข่าว
สมัครสมาชิก | Login เข้าสู่ระบบ
Administrator: เพื่อเป็นการป้องกันการโพสต์ข้อความขยะก่อกวนกระดานข่าว จากผู้ที่ไม่หวังดี กรุณา! สมัครสมาชิก ก่อนการเข้าใช้งานระบบกระดานข่าว
ประชาสัมพันธ์ กระดานข่าวเปิดให้บริการแล้ว
ประชาสัมธ์ ^_^ เรียนทุกท่าน ขณะนี้กระดานข่าวเปิดให้บริการแล้ว หลังจากที่ได้ใช้เวลาพัฒนาอยู่นาน สุดท้ายก็สามารถเปิดให้บริการได้เป็นผลสำเร็จ สำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าใช้บริการกระดานข่าวทางผู้พัฒนาจำเป็นต้อง ...
ชื่อเรื่อง โพสต์ข้อความโดย
พบปะ ขอบคุณปีใหม่ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ ที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จ.กระบี่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ประสาน ...
Suchart Masosot
วันที่: 19 ธ.ค. 2557
ตอบ: 1 | อ่าน: 7
อัสลามูอะลัยกุมค่ะ ได้รับอามานะให้ช่วยงานเตรียมการประเมินมัสยิด แต่ข้อมูลเยอะมาก ไม่ทราบว่ามัสยิดใดทำเสร็จสมบูรณ์บ้างยัง
ดังที่ทราบกันแล้วว่า จะมีการประเมินมัสยิด ซึ่งหัวข้อเรื่องที่ประเมินมีประมาณ 10 เรื่องหลักด้วยกันแต่ละเรื่องมีรายละเอียด ...
Ameenah
วันที่: 28 พ.ย. 2557
ตอบ: 1 | อ่าน: 30
ผลการคัดเลือกอีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น แลกรรมการมัสยิดดารุสสลาม(บ้านควน)
นศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคา ๒๕๕๗ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่มอบหมายให้นายม่าหนาบ ซื่อตรง กอจ.กระบี่ นายศักดิ์ชัย ภักดี ...
นายทินกร ก๊กใหญ่
วันที่: 25 ก.ค. 2557
ตอบ: 2 | อ่าน: 104
เชิญชวนพี่น้องละศีลอดร่วมกัน ณ มัสยิดบ้านแหลมโพธิ์
...มัสยิดบ้านแหลมโพธิ์เล็งเห็นมีความสำคัญในเดือนรอมฎอน อันแสนประเสริฐ จึงได้มีการจัดเลี้ยงอาหารให้พี่น้องมุสลีมีนและม ...
Mustafa Madiyoh
วันที่: 27 มิ.ย. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 79
อยากได้โปรแกรมเพิ่มครับ
งานทะเบียนมัสยิดออนไลน์ อยากได้โปรแกรมงานทะเบียนนักเรียนฟัรดูอีนด้วยมากๆเลย ...
Amphon Wangphon
วันที่: 21 มิ.ย. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 103
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการส่วนปาล์มน้ำมันมัสยิดฯ
ขอความสุข ความสันติ ความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺจงประสพแต่ท่าน ด้วยมัสยิดดารุ้ลมุตตากีน หมุ่ที 6 ต.เกาะกลาง อ. ...
Abu huna hasun
วันที่: 02 มิ.ย. 2557
ตอบ: 1 | อ่าน: 100
ผลการคัดเลือกอีหม่าม คอเต็บ มัสยิดบ้านเจ๊ะหลี
วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่มอบหมายให้นายศราวุฒิ แข็งแรง กอจ.กระบี่ นายศักดิ์ชัย ภักดี ...
นายทินกร ก๊กใหญ่
วันที่: 28 มี.ค. 2557
ตอบ: 1 | อ่าน: 159
เรียนเชิญ เข้าฟังสัมมนา ฟรี
ขอเชิญเข้าฟัง สัมมนา ฟรี หัวข้อ "การสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กับอีอาร์เอ" 29 มี.ค.57 จ.ตรัง โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 30 ม ...
erasouthern
วันที่: 26 มี.ค. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 108
ร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฮิจเราะห์ศักราช 1435 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 กับคณะกรรมการอิสลามฯ
ร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฮิจเราะห์ศักราช 1435 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 กับคณะกรรมการอิสลามประจำ ...
Suchart Masosot
วันที่: 22 มี.ค. 2557
ตอบ: 1 | อ่าน: 178
แสดงทั้งหมดแสดง ข้อความกระดานข่าว ทั้งหมด
ระบบ รับ-ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
วีดีโอ แนะนำ
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 213 ครั้ง
ทำไมต้องต้อนรับรอมฎอน
ทำไมต้องต้อนรับรอมฎอ...
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 622 ครั้ง
ครูล้า
ครูล้า...
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 674 ครั้ง
นาศีฮะ
นาศีฮะ...
Web Links
ไอ ซี เค เรดิโอ ICK Radio
ระบบลงทะเบียนผู้ไปฮัจญ์
360 องสา อ่าวนางพลิ้นวิวล์
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม
สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.กระบี่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ท.ม.
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
กระบี่ทูเดย์ ดอท คอม
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
กรมประชาสัมพันธ์
สถาบันมาตรฐานฮาลาล
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สหกรณ์นูรุลอิสลามกระบี่
กสิกรไทย
สถาบันอัร-รอบิตี
หน้าหลัก | ข่าว! ประชาสัมพันธ์ | ประมวลภาพกิจกรรม | ทำเนียบคณะกรรมการฯ | เกี่ยวกับเรา | ทำเนียบมัสยิด จ.กระบี่ | เอกสารดาวน์โหลด | พ.ร.บ. ต่างๆ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324 อีเมล์: info@ick.or.th
The Islamic Committee Of Krabi
Moo 2, T.Saithai, A.Muang, Krabi Thailand 81000
Tel: 075-700324 FAX: 075-700324 E-Mail: info@ick.or.th

http://masjid.ick.or.th

Visitors start on October, 2011
Developed By Mr.Boonkerd Jitman
Administrator

http://www.ick.or.th