ข่าว! ประชาสัมพันธ์
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คลื่นความถี่ FM 88.25 MHz
[26 ก.พ. 2558] ขอความอนุเคราะห์สำรวจเด็กกำพร้า
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 25548 เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายซะกาตและสังคมสงเคราะห์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น
[เปิด: 158]
[08 ม.ค 2558] ตารางการประเมินมัสยิดในจังหวัดกระบี่
ตารางการประเมินมัสยิดในจังหวัดกระบี่
[เปิด: 326]
[08 ม.ค 2558] กำหนดการอบรมนายทะเบียนมัสยิด
กำหนดการอบรมนายทะเบียนมัสยิด
[เปิด: 201]
แสดง ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดแสดง ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ประมวลภาพกิจกรรม มัสยิดฯ
ห้องสำนักงานมัสยิด บ้านคลองโตบ
ห้องสำนักงานมัสยิด บ้านคลองโตบ เพื่อสนองตามนโยบายพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ดังนั้นทางคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเลยมีมติจัดสร้าง ห้องสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิ
[เปิด: 61]
ร่วมคัดเลือกคณะกรรมการมัสยิดชุมใหม่
ร่วมคัดเลือกคณะกรรมการมัสยิดชุมใหม่ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

ภายหนังจากคณะกรรมการมัสยิดฯ ชุดปัจจุบัน ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งลงเมื่อปลายเดือน เมษายน 58 ที่ผ่านนั้น อีหม่ามได้
[เปิด: 45]
ธนาคารขยะมัสยิดบ้านไหนหนัง
ธนาคารขยะมัสยิดบ้านไหนหนังคณะกรรมการมัสยิดบ้านไหนหนังและสัปบุรุษร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อไปจำหน่ายนำรายได้พัฒนาการศึกษาของเยาวชนและพัฒนามัสยิดเริ่มตั้งแต่ต้นปี2558 ตามโครงการเมืองสวยน้ำใส และร่วมพัฒนาสิ่งแว
[เปิด: 54]
อีหม่ามมอบเงินช่วยเหลือแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
อีหม่ามมอบเงินช่วยเหลือแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
[เปิด: 80]
แสดง ประมวลภาพกิจกรรม ทั้งหมดแสดง ประมวลภาพกิจกรรม ทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
เลือกคอเต็บมัสยิดคลองจิหลาด
เลือกคอเต็บมัสยิดคลองจิหลาด27 มิถุนายน 2558เวลา09.00-13.30น. ณ.
มัสยิดบ้านคลองจิหลาดคณะกอจ.กระบี่ประกอบ
ด้วย
1.นายอัสนาวี มุคุระ
2.นายสุนทร สีหมุ่น
3.นายสามารถ ขยันการ
4.นายแบ้ ค
[เปิด: 3]
ผู้ว่าราชการกระบี่พบพื่น้องมุสลิม รอมฏอน
ผู้ว่าราชการกระบี่พบพื่น้องมุสลิม รอมฏอนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พบชาวไทยมุสลิม เนื่องในเดือนรอมาฏอน 9 ฮ.ศ.1436 ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ มัสยิดบ้านทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
[เปิด: 2]
6 จังหวัดอันดามันร่วมศึกษาดูงานซากาต
6 จังหวัดอันดามันร่วมศึกษาดูงานซากาตระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการอิสลาม 6 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ ระนอง สตูล ตรัง พังงา เดินทางไปประเทศมาเลเซีย รัฐเปอรลิส เพื่อร่วมละศีลอดกับมกุฏราชกุมาร และศึกษา
[เปิด: 22]
โครงการผู้ว่าพบพี่น้องรอมฎอน 58
โครงการผู้ว่าพบพี่น้องรอมฎอน 58ผูู้้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พบชาวไทยมุสลิมเนื่องในโอกาสเดือนรอมาฎอน ปี ฮ.ศ.1436
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ มัสยิดอะฮ์ลิตตักวา ม.1 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
[เปิด: 19]
เลือกกรรมการมัสยิดแหลมโพธิ์
เลือกกรรมการมัสยิดแหลมโพธิ์19 มิถุนายน 2558
เวลา 12.30-13.10น.
ณ มัสยิดบ้านแหลมโพธิ์
คณะกรรมการอิสลามประ
จำจังหวัดกระบี่ประกอบ
ด้วย
1.นายสุนทร สีหมุ่น
2.นายสามารถ ขยันการ[เปิด: 31]
สถาบันอาหารสัมนาผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล
สถาบันอาหารสัมนาผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาลสัมมนาผู้ประกอบการอาหารฮาลาลจังหวัดกระบี่
ณ โรงแรมฟอร์นเบย์รีสอร์ทแอนสปา โดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับฝ่ายกิจการฮาลาล กอจ.กระบี่
14 มิถุนายน 2558
ประมาณ 150
[เปิด: 38]
แสดง ประมวลภาพกิจกรรม ทั้งหมดแสดง ประมวลภาพกิจกรรม ทั้งหมด
กระดานข่าว..!!!
สมัครสมาชิก | Login เข้าสู่ระบบ
Administrator: เพื่อเป็นการป้องกันการโพสต์ข้อความขยะก่อกวนกระดานข่าว จากผู้ที่ไม่หวังดี กรุณา! สมัครสมาชิก ก่อนการเข้าใช้งานระบบกระดานข่าว
ประชาสัมพันธ์ กระดานข่าวเปิดให้บริการแล้ว
ประชาสัมธ์ ^_^ เรียนทุกท่าน ขณะนี้กระดานข่าวเปิดให้บริการแล้ว หลังจากที่ได้ใช้เวลาพัฒนาอยู่นาน สุดท้ายก็สามารถเปิดให้บริการได้เป็นผลสำเร็จ สำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าใช้บริการกระดานข่าวทางผู้พัฒนาจำเป็นต้อง ...
ชื่อเรื่อง โพสต์ข้อความโดย
พบปะ ขอบคุณปีใหม่ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ ที่ทำการโรงไฟฟ้าภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จ.กระบี่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ประสาน ...
Suchart Masosot
วันที่: 19 ธ.ค. 2557
ตอบ: 1 | อ่าน: 101
อัสลามูอะลัยกุมค่ะ ได้รับอามานะให้ช่วยงานเตรียมการประเมินมัสยิด แต่ข้อมูลเยอะมาก ไม่ทราบว่ามัสยิดใดทำเสร็จสมบูรณ์บ้างยัง
ดังที่ทราบกันแล้วว่า จะมีการประเมินมัสยิด ซึ่งหัวข้อเรื่องที่ประเมินมีประมาณ 10 เรื่องหลักด้วยกันแต่ละเรื่องมีรายละเอียด ...
Ameenah
วันที่: 28 พ.ย. 2557
ตอบ: 1 | อ่าน: 101
ผลการคัดเลือกอีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น แลกรรมการมัสยิดดารุสสลาม(บ้านควน)
นศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคา ๒๕๕๗ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่มอบหมายให้นายม่าหนาบ ซื่อตรง กอจ.กระบี่ นายศักดิ์ชัย ภักดี ...
นายทินกร ก๊กใหญ่
วันที่: 25 ก.ค. 2557
ตอบ: 2 | อ่าน: 164
เชิญชวนพี่น้องละศีลอดร่วมกัน ณ มัสยิดบ้านแหลมโพธิ์
...มัสยิดบ้านแหลมโพธิ์เล็งเห็นมีความสำคัญในเดือนรอมฎอน อันแสนประเสริฐ จึงได้มีการจัดเลี้ยงอาหารให้พี่น้องมุสลีมีนและม ...
Mustafa Madiyoh
วันที่: 27 มิ.ย. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 148
อยากได้โปรแกรมเพิ่มครับ
งานทะเบียนมัสยิดออนไลน์ อยากได้โปรแกรมงานทะเบียนนักเรียนฟัรดูอีนด้วยมากๆเลย ...
Amphon Wangphon
วันที่: 21 มิ.ย. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 159
แสดงทั้งหมดแสดง ข้อความกระดานข่าว ทั้งหมด
ระบบ รับ-ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
วีดีโอ แนะนำ
เตือนสติผู้หลงลืม เฟสบุค กับรอมฏอน นาศีฮะ อัลกุรอาน ซูเหราะอัรเราะหฺมาน อดีตประธานคณะกรรมการกล่าวบรรยาย
Web Links
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
ไอ ซี เค เรดิโอ ICK Radio
สถาบันอัร-รอบิตี
สถาบันมาตรฐานฮาลาล
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม
ไทยฮาลาล - THAI-HALAL.COM
กระบี่ทูเดย์ ดอท คอม
อิสลามแห่งประเทศไทย
สหกรณ์นูรุลอิสลามกระบี่
ระบบลงทะเบียนผู้ไปฮัจญ์
กรมประชาสัมพันธ์
สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ตั้งหมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324 อีเมล: contact@ick.or.th

Visitors start on October, 2011
Developed By Mr.Boonkerd Jitman
administrator
The Islamic Committee Of Krabi
Moo 2, T.Saithai, A.Muang, Krabi Thailand 81000
Tel: 075-700324 FAX: 075-700324 E-Mail: contact@ick.or.th