หน้าหลัก ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรม ทำเนียบคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับเรา ทำเนียบมัสยิด จ.กระบี่ เอกสารดาวน์โหลด พ.ร.บ. ต่างๆ
ข่าว! ประชาสัมพันธ์
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คลื่นความถี่ FM 88.25 MHz
[20 พ.ย. 2557] การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖(๒) (๑๒) (๑๓) แห่ง พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐ และมติการประชุมของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ กำหนดให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตรวจเยี่ยม และประเมินมัสยิดทุกมัสยิดในเขตจังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ จึงประชุมและมีมติให้ใช้แบบประเมินมัสยิด เมื่อวันที่ ๒๘กันยายน ๒๕๕๗ ตามความที่ทราบแล้วนั้น
[เปิด: 15]
[06 ม.ค 2556] แบบจัดเก็บข้อมูลมัสยิดสัปปุรุษออนไลน์
ให้จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้
[เปิด: 962]
[26 ก.ย. 2555] ถึงอีหม่ามทุกมัสยิดในจังหวัดกระบี่
แนวทางการบริหารมัสยิด
[เปิด: 544]
แสดง ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดแสดง ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดงานเมาวลิดกลางตำบลกระบี่น้อย
เปิดงานเมาวลิดกลางตำบลกระบี่น้อย22 พฤศจิกายน 2557เวลา 19.30-21.00น.นายสุนทร สีหมุ่น เลขานุการกอจ.กระบี่ในฐานะ หัวหน้าเขตกาศึกษาที่7ได้มีโอกาสต้อนรับ อ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์
อิสลามแห่งปร
[เปิด: 2]
อบรมคณะกรรมการมัสยิดตำบล บ้านกลาง อ่าวลึก
อบรมคณะกรรมการมัสยิดตำบล บ้านกลาง อ่าวลึก22 พฤศจิกายน 2557เวลา 13.30-16.00น.ณ มัสยิดดารุสสาลามต.บ้านกลางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ประกอบด้วย
1.นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ
2.นายสุนทร สีหมุ่น
3.นายธนาศักดิ์ แดงหน
[เปิด: 1]
อบรมคณะกรรมการมัสยิด อ่าวลึกน้อย
อบรมคณะกรรมการมัสยิด อ่าวลึกน้อย22 พฤศจิกายน 2557เวลา 08.30-12.00 น.ณ มัสยิดดาริลมูฮาญีรีนต.อ่าวลีกน้อย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ประกอบด้วย
1.นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ
2.นายสุนทร สีหมุ่น
3.นายธนาศัก
[เปิด: 3]
สัมมนาเชิงปฏิบัติการอิสลามประจำจังหวัดภาคใต้ตอนบน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการอิสลามประจำจังหวัดภาคใต้ตอนบนวันที่ 21-23 พย. 2557 ที่โรงแรมปริ้นเซส ปาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิการ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามอิสลามประจำจังหวัดภาคใต้ตอนบน เร
[เปิด: 57]
อบรมคณะกรรมการมัสยิดตำบลคลองหิน
อบรมคณะกรรมการมัสยิดตำบลคลองหินวันที่ 19 พย 2557 เวลา 12.00 น.- 16.00 น.ที่มัสยิดนูรอตุ้ลอิสลาม (ศาลาพระม่วง)ตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ มีการอบรมคณะกรรมการบริหารม
[เปิด: 23]
อบรบคณะกรรมการมัสยิด ตำบล แหลมสัก
อบรบคณะกรรมการมัสยิด ตำบล แหลมสัก วันที่ 19 พย 2557 เวลา 08.30-12.00 น.ที่มัสยิดบ้านต้นบก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ มีการอบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด. ตามโครงการ.
[เปิด: 25]
เตรียมรับคณะ PALAYARAN ISLAMIK
เตรียมรับคณะ PALAYARAN ISLAMIK วันที่ 18 พ.ย. 2557 ที่ห้องประชุมคณะกรรมการอิสลามกระบี่ คณะกรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมต้อนรับ อิหม่ามกิตติ อิสลาม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะ จากมาเลเซีย เพื่
[เปิด: 22]
อบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด ตำบลไสไทย/เขตเทศบาลเมือกระบี่
อบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด ตำบลไสไทย/เขตเทศบาลเมือกระบี่ วันที่ 17 พย 2557 เวลา 12.00 -16.30 น. ที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ มีการอบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด. ตามโคร
[เปิด: 57]
อบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด ตำบลกระบี่น้อย
อบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด ตำบลกระบี่น้อย วันที่ 17 พย 2557 เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่มัสยิดบ้านเขาตั้ง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ มีการอบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด. ตามโคร
[เปิด: 52]
อบรมคณะกรรมการมัสยิดตำบลหนองทะเล
อบรมคณะกรรมการมัสยิดตำบลหนองทะเล วันที่ 16 พย 2557 เวลา 1330น.-1600 น. ที่มัสยิดบ้านบ้านแหลมสอม ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ มีการอบรมคณะกรรมการบริหารมัสยิด. ตามโครงการ. ตรวจเยี่ย
[เปิด: 56]
แสดง ประมวลภาพกิจกรรม ทั้งหมดแสดง ประมวลภาพกิจกรรม ทั้งหมด
กระดานข่าว
สมัครสมาชิก | Login เข้าสู่ระบบ
Administrator: เพื่อเป็นการป้องกันการโพสต์ข้อความขยะก่อกวนกระดานข่าว จากผู้ที่ไม่หวังดี กรุณา! สมัครสมาชิก ก่อนการเข้าใช้งานระบบกระดานข่าว
ประชาสัมพันธ์ กระดานข่าวเปิดให้บริการแล้ว
ประชาสัมธ์ ^_^ เรียนทุกท่าน ขณะนี้กระดานข่าวเปิดให้บริการแล้ว หลังจากที่ได้ใช้เวลาพัฒนาอยู่นาน สุดท้ายก็สามารถเปิดให้บริการได้เป็นผลสำเร็จ สำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าใช้บริการกระดานข่าวทางผู้พัฒนาจำเป็นต้อง ...
ชื่อเรื่อง โพสต์ข้อความโดย
ผลการคัดเลือกอีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น แลกรรมการมัสยิดดารุสสลาม(บ้านควน)
นศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคา ๒๕๕๗ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่มอบหมายให้นายม่าหนาบ ซื่อตรง กอจ.กระบี่ นายศักดิ์ชัย ภักดี ...
นายทินกร ก๊กใหญ่
วันที่: 25 ก.ค. 2557
ตอบ: 2 | อ่าน: 91
เชิญชวนพี่น้องละศีลอดร่วมกัน ณ มัสยิดบ้านแหลมโพธิ์
...มัสยิดบ้านแหลมโพธิ์เล็งเห็นมีความสำคัญในเดือนรอมฎอน อันแสนประเสริฐ จึงได้มีการจัดเลี้ยงอาหารให้พี่น้องมุสลีมีนและม ...
Mustafa Madiyoh
วันที่: 27 มิ.ย. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 76
อยากได้โปรแกรมเพิ่มครับ
งานทะเบียนมัสยิดออนไลน์ อยากได้โปรแกรมงานทะเบียนนักเรียนฟัรดูอีนด้วยมากๆเลย ...
Amphon Wangphon
วันที่: 21 มิ.ย. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 89
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการส่วนปาล์มน้ำมันมัสยิดฯ
ขอความสุข ความสันติ ความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺจงประสพแต่ท่าน ด้วยมัสยิดดารุ้ลมุตตากีน หมุ่ที 6 ต.เกาะกลาง อ. ...
Abu huna hasun
วันที่: 02 มิ.ย. 2557
ตอบ: 1 | อ่าน: 94
ผลการคัดเลือกอีหม่าม คอเต็บ มัสยิดบ้านเจ๊ะหลี
วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่มอบหมายให้นายศราวุฒิ แข็งแรง กอจ.กระบี่ นายศักดิ์ชัย ภักดี ...
นายทินกร ก๊กใหญ่
วันที่: 28 มี.ค. 2557
ตอบ: 1 | อ่าน: 154
เรียนเชิญ เข้าฟังสัมมนา ฟรี
ขอเชิญเข้าฟัง สัมมนา ฟรี หัวข้อ "การสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กับอีอาร์เอ" 29 มี.ค.57 จ.ตรัง โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 30 ม ...
erasouthern
วันที่: 26 มี.ค. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 101
ร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฮิจเราะห์ศักราช 1435 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 กับคณะกรรมการอิสลามฯ
ร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฮิจเราะห์ศักราช 1435 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 กับคณะกรรมการอิสลามประจำ ...
Suchart Masosot
วันที่: 22 มี.ค. 2557
ตอบ: 1 | อ่าน: 168
ประชาสัมพันธ์งานมัสยิดดารุ้ลมุตตากีน (บ้านนาทุ่งกลาง)
"ขอความสุข ความสันติ ความเมตตา และความจำเริญจงประสบแด่ท่าน" อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนพี่น้องสัปปุรุษ มี ...
Abu huna hasun
วันที่: 07 มี.ค. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 132
โครงการ"สื่อสัมพันธ์พัฒนามัสยิด
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดยฝ่ายนโยบายและแผน ได้จัดทำโครงการสื่อสัมพันธ์พัฒนามัสยิด เพือยกระดับ แล ...
นายทินกร ก๊กใหญ่
วันที่: 25 ก.พ. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 125
แสดงทั้งหมดแสดง ข้อความกระดานข่าว ทั้งหมด
ระบบ รับ-ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
วีดีโอ แนะนำ
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 189 ครั้ง
ทำไมต้องต้อนรับรอมฎอน
ทำไมต้องต้อนรับรอมฎอ...
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 560 ครั้ง
ครูล้า
ครูล้า...
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 654 ครั้ง
นาศีฮะ
นาศีฮะ...
Web Links
สถาบันมาตรฐานฮาลาล
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม
กรมประชาสัมพันธ์
ไอ ซี เค เรดิโอ ICK Radio
กระบี่ทูเดย์ ดอท คอม
360 องสา อ่าวนางพลิ้นวิวล์
กสิกรไทย
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ท.ม.
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.กระบี่
ระบบลงทะเบียนผู้ไปฮัจญ์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สหกรณ์นูรุลอิสลามกระบี่
สถาบันอัร-รอบิตี
หน้าหลัก | ข่าว! ประชาสัมพันธ์ | ประมวลภาพกิจกรรม | ทำเนียบคณะกรรมการฯ | เกี่ยวกับเรา | ทำเนียบมัสยิด จ.กระบี่ | เอกสารดาวน์โหลด | พ.ร.บ. ต่างๆ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324 อีเมล์: info@ick.or.th
The Islamic Committee Of Krabi
Moo 2, T.Saithai, A.Muang, Krabi Thailand 81000
Tel: 075-700324 FAX: 075-700324 E-Mail: info@ick.or.th

http://masjid.ick.or.th

Visitors start on October, 2011
Developed By Mr.Boonkerd Jitman
Administrator

http://www.ick.or.th