หน้าหลัก ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรม ทำเนียบคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับเรา ทำเนียบมัสยิด จ.กระบี่ เอกสารดาวน์โหลด พ.ร.บ. ต่างๆ
ข่าว! ประชาสัมพันธ์
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ คลื่นความถี่ FM 88.25 MHz
[26 มิ.ย. 2557] ปฎิทินรอมฏอนครับ
ปฎิทินรอมฏอนครับ
[เปิด: 328]
[08 เม.ษ. 2557] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา
[เปิด: 296]
[02 มี.ค. 2557] อับเดส ฮาลาล 57
อับเดส ฮาลาล 57
[เปิด: 208]
แสดง ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดแสดง ข่าว! ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมให้ความรุ้พยาบาล
อบรมให้ความรุ้พยาบาล22 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00- 10.30 น.นายก้าแมน ลูกเหล็ม รองประธานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ เป็นวิทยากรอบรมพยาบาล เรื่องความสำคัญของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม แก่ค
[เปิด: 29]
เปิดงานวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ฯ หน่วยสอบ 57
เปิดงานวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ฯ หน่วยสอบ 5718 ตุลาคม 2557 เวลา 21.00 น.มัสยิดดารุสสลาม อ่าวลึก จ.กระบี นายอัสนาวี มุคุระประธานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ เปิดงานวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ หน่วยสอบที่ 57 อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ มีรอง
[เปิด: 42]
ร่วมพิธีเปิดสถานีตำรวจ อ่าวลึก
ร่วมพิธีเปิดสถานีตำรวจ อ่าวลึก17 ตุลาคม 2557เวลา 09.00-11.00 นณ สภ.อ่าวลึก คณะกอจ.กระบี่ ประกอบด้วย
1.นายอัสนาวี มุคุระ
2.นายสุนทร สีหมุ่น
3.นายสามารถ ขยันการ
4.นายณรงค์ ้เกาะกลาง
5.น
[เปิด: 24]
ประชุมฝ่ายเลขาจัดงานเมาวลิด34
ประชุมฝ่ายเลขาจัดงานเมาวลิด3415 ตุลาคม 2557
เวลา 10.30-11.30 น.
ณ ห้องรับรองสนง.กอจ.
กระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ
ประธานกอจ.กระบี
นายสุนทร สีหมุ่น
เลขานุการกอจ.กระบี่
นายเจ๊ะฮาหลี
[เปิด: 15]
อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารฮาล
อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายฮาลาล ได้เชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อให้ความรู้เรื่องการทำอาหารฮาลาล เพื่อขอขึ้นทะเบียนเครื่องหม
[เปิด: 23]
ประชุมสรุปผลการจัดงานอิดิ้ลอัฎฮา ครั้งที่ 4
ประชุมสรุปผลการจัดงานอิดิ้ลอัฎฮา ครั้งที่ 411 ตุลาคม 2557เวลา 10.00-12.25 น.ณ มัสยิดกลาง จ.กระบี่นายสุนทร สีหมุ่นเลขานุการ กอจ.กระบี่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุปผลการจัดงานต้อนรับอีดิ้ลอัฎฮาคร้ังที่ 4 ซึ่งมีคณะกรร
[เปิด: 20]
เลือกกรรมการมัสยิดบ้านเกาะกวาง
เลือกกรรมการมัสยิดบ้านเกาะกวาง10 ตุลาคม 2557เวลา 12.30-13.30 น.
ณ มัสยิดบ้านเกาะกวางคณะกอจ.กระบี่ประกอบ
ด้วย
1.นายเจ๊ะฮาหลี คมขำ2.นายสุนทร สีหมุ่น3.นายแบ้ คล่องแคล่ว4.นายดนหร้อหมานนักคา ได้ไป
[เปิด: 20]
ปลัดจังหวัดกระบี่พบพี่น้องมุสลิม บ้านน้ำจาน
ปลัดจังหวัดกระบี่พบพี่น้องมุสลิม บ้านน้ำจาน
10 ต.ค.2557 นายสมควร ขันเงิน ปจ.กระบี่ ได้พบปะอิหม่ามประจำมัสยิด ผู้นำศาสนา ปวงสับปุรุษและพี่น้อง ชาวบ้านน้ำจาน พร้อมนี้ได้แจ้งข้อราชการ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาด
[เปิด: 19]
การเตรียมจัดงานเมาว์ลิดกลางอาเซี่ยน
การเตรียมจัดงานเมาว์ลิดกลางอาเซี่ยน3 ต.ค.2557เวลา 14:00-15.30 น. กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และเลขานุการ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ได้เข้าหารือปลัดจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน เพื่อเตรียมการ "การจัดง
[เปิด: 51]
งานอิดิ้ลอัฏฮา
งานอิดิ้ลอัฏฮา27 กันยายน 2557เวลา 20.00-21.30 น.ณ มัสยิดกลางจ.กระบี่ นายสุนทร สีหมุ่น เลขานุการ กอจ.กระบี่ นายสวาสดิ์ เภาว์กลอยกอท.แห่งประเทศไทย นายก้าแหมน ลูกเหล็มรองประธาน กอจ.กระบี่ นายอดุลย์
[เปิด: 52]
แสดง ประมวลภาพกิจกรรม ทั้งหมดแสดง ประมวลภาพกิจกรรม ทั้งหมด
กระดานข่าว
สมัครสมาชิก | Login เข้าสู่ระบบ
Administrator: เพื่อเป็นการป้องกันการโพสต์ข้อความขยะก่อกวนกระดานข่าว จากผู้ที่ไม่หวังดี กรุณา! สมัครสมาชิก ก่อนการเข้าใช้งานระบบกระดานข่าว
ประชาสัมพันธ์ กระดานข่าวเปิดให้บริการแล้ว
ประชาสัมธ์ ^_^ เรียนทุกท่าน ขณะนี้กระดานข่าวเปิดให้บริการแล้ว หลังจากที่ได้ใช้เวลาพัฒนาอยู่นาน สุดท้ายก็สามารถเปิดให้บริการได้เป็นผลสำเร็จ สำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าใช้บริการกระดานข่าวทางผู้พัฒนาจำเป็นต้อง ...
ชื่อเรื่อง โพสต์ข้อความโดย
ผลการคัดเลือกอีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น แลกรรมการมัสยิดดารุสสลาม(บ้านควน)
นศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคา ๒๕๕๗ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่มอบหมายให้นายม่าหนาบ ซื่อตรง กอจ.กระบี่ นายศักดิ์ชัย ภักดี ...
นายทินกร ก๊กใหญ่
วันที่: 25 ก.ค. 2557
ตอบ: 2 | อ่าน: 84
เชิญชวนพี่น้องละศีลอดร่วมกัน ณ มัสยิดบ้านแหลมโพธิ์
...มัสยิดบ้านแหลมโพธิ์เล็งเห็นมีความสำคัญในเดือนรอมฎอน อันแสนประเสริฐ จึงได้มีการจัดเลี้ยงอาหารให้พี่น้องมุสลีมีนและม ...
Mustafa Madiyoh
วันที่: 27 มิ.ย. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 67
อยากได้โปรแกรมเพิ่มครับ
งานทะเบียนมัสยิดออนไลน์ อยากได้โปรแกรมงานทะเบียนนักเรียนฟัรดูอีนด้วยมากๆเลย ...
Amphon Wangphon
วันที่: 21 มิ.ย. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 80
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการส่วนปาล์มน้ำมันมัสยิดฯ
ขอความสุข ความสันติ ความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺจงประสพแต่ท่าน ด้วยมัสยิดดารุ้ลมุตตากีน หมุ่ที 6 ต.เกาะกลาง อ. ...
Abu huna hasun
วันที่: 02 มิ.ย. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 78
ผลการคัดเลือกอีหม่าม คอเต็บ มัสยิดบ้านเจ๊ะหลี
วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.กระบี่มอบหมายให้นายศราวุฒิ แข็งแรง กอจ.กระบี่ นายศักดิ์ชัย ภักดี ...
นายทินกร ก๊กใหญ่
วันที่: 28 มี.ค. 2557
ตอบ: 1 | อ่าน: 145
เรียนเชิญ เข้าฟังสัมมนา ฟรี
ขอเชิญเข้าฟัง สัมมนา ฟรี หัวข้อ "การสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กับอีอาร์เอ" 29 มี.ค.57 จ.ตรัง โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 30 ม ...
erasouthern
วันที่: 26 มี.ค. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 91
ร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฮิจเราะห์ศักราช 1435 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 กับคณะกรรมการอิสลามฯ
ร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฮิจเราะห์ศักราช 1435 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 กับคณะกรรมการอิสลามประจำ ...
Suchart Masosot
วันที่: 22 มี.ค. 2557
ตอบ: 1 | อ่าน: 155
ประชาสัมพันธ์งานมัสยิดดารุ้ลมุตตากีน (บ้านนาทุ่งกลาง)
"ขอความสุข ความสันติ ความเมตตา และความจำเริญจงประสบแด่ท่าน" อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนพี่น้องสัปปุรุษ มี ...
Abu huna hasun
วันที่: 07 มี.ค. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 122
โครงการ"สื่อสัมพันธ์พัฒนามัสยิด
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดยฝ่ายนโยบายและแผน ได้จัดทำโครงการสื่อสัมพันธ์พัฒนามัสยิด เพือยกระดับ แล ...
นายทินกร ก๊กใหญ่
วันที่: 25 ก.พ. 2557
ตอบ: 0 | อ่าน: 117
แสดงทั้งหมดแสดง ข้อความกระดานข่าว ทั้งหมด
ระบบ รับ-ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
วีดีโอ แนะนำ
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 164 ครั้ง
ทำไมต้องต้อนรับรอมฎอน
ทำไมต้องต้อนรับรอมฎอ...
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 513 ครั้ง
ครูล้า
ครูล้า...
จำนวนผู้เยี่ยมชม: 629 ครั้ง
นาศีฮะ
นาศีฮะ...
Web Links
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม
สถาบันมาตรฐานฮาลาล
สหกรณ์นูรุลอิสลามกระบี่
กรมประชาสัมพันธ์
อิสลามแห่งประเทศไทย
กระบี่ทูเดย์ ดอท คอม
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
ระบบลงทะเบียนผู้ไปฮัจญ์
สถาบันอัร-รอบิตี
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
ไอ ซี เค เรดิโอ ICK Radio
สมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.กระบี่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ท.ม.
กสิกรไทย
360 องสา อ่าวนางพลิ้นวิวล์
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
หน้าหลัก | ข่าว! ประชาสัมพันธ์ | ประมวลภาพกิจกรรม | ทำเนียบคณะกรรมการฯ | เกี่ยวกับเรา | ทำเนียบมัสยิด จ.กระบี่ | เอกสารดาวน์โหลด | พ.ร.บ. ต่างๆ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324 อีเมล์: info@ick.or.th
The Islamic Committee Of Krabi
Moo 2, T.Saithai, A.Muang, Krabi Thailand 81000
Tel: 075-700324 FAX: 075-700324 E-Mail: info@ick.or.th

http://masjid.ick.or.th

Visitors start on October, 2011
Developed By Mr.Boonkerd Jitman
Administrator

http://www.ick.or.th