หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด ประมวลภาพกิจกรรม สนง. คณะกรรมการฯ ประมวลภาพกิจกรรมมัสยิดฯ
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด
ผกก สภ เกาะลันตา เกษียณอายุราชกา...
ผกก สภ เกาะลันตา เกษียณอายุราชการเช้าวันนี้ ผู้นำศาสนา คณะกรรมการมัสยิด ร่วมกันขอดุอาให้พ.ต.อ.ม.ล.พัฒนจักร จักรพันธ์ ผกก สภ เกาะลันตา เนื่องในวันเลี้ยงส่งเกษียณอายุราชการ
20 ก.ย. 2562  1 ครั้ง
เบทาโกร เปิดช้อพฮาลาที่อ่าวนาง
เบทาโกร เปิดช้อพฮาลาที่อ่าวนางเปิดช้อบฮาลาลเบทาโกร อ่าวนาง 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมพิธี เปิดช้อพฮาลาลเบทาโกร อย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการกับประชาชนในเขตพื้นท
18 ก.ย. 2562  8 ครั้ง
ประธาน กอจ ร่วมงานประสาทปริญญา
ประธาน กอจ ร่วมงานประสาทปริญญาร่วมพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 16 15 กันยายน 62 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 680 คน ประกอบด้วย ระดั
16 ก.ย. 2562  7 ครั้ง
รองประธานบรรยายที่ รร ดอกเตอร 1
รองประธานบรรยายที่ รร ดอกเตอร 1เรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่ภายใต้การบริหารของนายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 15 กันยายน 2562 ได้รับมอบหมายให้นายส
15 ก.ย. 2562  13 ครั้ง
ประชุงเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา...
ประชุงเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจภาคชุมชนตามแเรียนผู้บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น.ที่สหกรณ์อิ
14 ก.ย. 2562  6 ครั้ง
ประชุมระดับมุขมยตรีและผู้ว่าราชก...
ประชุมระดับมุขมยตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด13 กันยายน 2562 ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประชุม IMT-GT ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศ
13 ก.ย. 2562  14 ครั้ง
เป็นประธานในพิธี เปิดค่ายคุณธรรม...
เป็นประธานในพิธี เปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ เป็นประธานในพิธี เปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรมระดับ
12 ก.ย. 2562  8 ครั้ง
ตรวจผลิตภัณฑ์ช๊อพ บีทาโกรอ่าวนาง
ตรวจผลิตภัณฑ์ช๊อพ บีทาโกรอ่าวนางรายงานผู้บังคับบัญชาการบริหารงานศาสนาอิสลาม ภายให้การบริหารงานของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00น. ฝ่
12 ก.ย. 2562  23 ครั้ง
ร่วมประชุมประจำเดือนอิหม่าม ค่อเ...
ร่วมประชุมประจำเดือนอิหม่าม ค่อเต็บ บิหลั่น เมืองกระบี่เรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ มัสยิดก
10 ก.ย. 2562  4 ครั้ง
ทำความสะอาดของช้อฟ บีทาโกร ตามหล...
ทำความสะอาดของช้อฟ บีทาโกร ตามหลักศาสนบัญญัติ เรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 8 กันยายน 2562 ที่ ช้อฟบีทาโ
08 ก.ย. 2562  15 ครั้ง
รับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดภูเก็ต...
รับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุ
07 ก.ย. 2562  5 ครั้ง
สมาคมสตรีมุสลิมกระบี่ จัดประชุมเ...
สมาคมสตรีมุสลิมกระบี่ จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันสตรีมุเรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุ
07 ก.ย. 2562  3 ครั้ง
มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี...
มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารของ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุ
07 ก.ย. 2562  4 ครั้ง
เลือกกรรมการบริหารมัสยิดนูร้ลอีห...
เลือกกรรมการบริหารมัสยิดนูร้ลอีหม่านวันที่ ศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 ภายใต้การบริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ นายวิรัช สีหมุ่น ก
06 ก.ย. 2562  4 ครั้ง
ประชุมประจำเดือนของกรรมการอิสลาม...
ประชุมประจำเดือนของกรรมการอิสลามกระบี่รายงานเพื่อทราบ ภายใต้การนำของนายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่ วันที่ 2กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานกรรมการอิสลามกระบี่ ประชุมประจำเดือนของกรรมก
02 ก.ย. 2562  2 ครั้ง
ประชุมร่วมกับชมรมอิหม่าม คอเต็บบ...
ประชุมร่วมกับชมรมอิหม่าม คอเต็บบิหลั่นวันที่ 16 ก.ค 2562 ณ ห้องประชุมมัสยิดนูรุ้ลมุตตากีน ประชุมร่วมกับชมรมอิหม่าม คอเต็บบิหลั่น อำเภออ่าวลึก ซึ่งมีประธาน กอจ.กระบี่ และ กอจ.กระบี่ ร่วมประชุมด้วย
16 ก.ค. 2562  69 ครั้ง
วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562
วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมเมโทรโพลจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายกิจการฮาลาลกระบี่ ร่วมโครงการสร้างเครือข่าย พัฒนาหน่วยงานการรับรองฮาลาลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ปี
03 ก.ค. 2562  63 ครั้ง
ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการกลางอ...
ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดกระบี่วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ อาคารสถาบันเอกภาพมุสลิมกระบี่ คณะกรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เ
02 ก.ค. 2562  93 ครั้ง
29 มิ.ย. 2562  68 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธร...
 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30 น ศาลากลางกระบี่ ห้องอ่าวลึก ชั้น 3 ต ปากน้ำ อ เมือง จ กระบี่ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2562 ในนามค
14 มิ.ย. 2562  80 ครั้ง
กรรมการอิสลามกระบี่ร่วมละหมาดญาน...
 กรรมการอิสลามกระบี่ร่วมละหมาดญานาซะห์7 มิถุนายน 2562 ที่บ้านเกาะกลาง กรรมการอิสลามกระบี่ร่วมละหมาดญานาซะห์ มารดาของ อิหม่ามชูอีฟ ดำกุล อิหม่ามมัสยิดบ้านท่าประดู่
07 มิ.ย. 2562  78 ครั้ง
คณะกรรมการอิสลามกระบี่ คัดเลือกก...
 คณะกรรมการอิสลามกระบี่ คัดเลือกกรรมการประจำมัสยิด7 มิถุนายน 2562 ที่มัสยิดบ้านคลองจิหลาด คณะกรรมการอิสลามกระบี่ คัดเลือกกรรมการประจำมัสยิด มีนายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายเจะอาหลี คมขำ กรรมการ นายสมเกียรติ ว
07 มิ.ย. 2562  84 ครั้ง
อีดมูบาร้อก อีดิ้ลฟิตรี
อีดมูบาร้อก อีดิ้ลฟิตรี5 มิถุนายน 2562 อีดมูบาร้อก อีดิ้ลฟิตรี 1440 ที่มัสยิดนาหัวนอน
05 มิ.ย. 2562  74 ครั้ง
ประชุมร่วมกรรมการอิสลาม ประจำจัง...
 ประชุมร่วมกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด 2 มิถุนายน 2562 ประชุมร่วมกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด ที่สนง กอจ กระบี่
02 มิ.ย. 2562  75 ครั้ง


ถัดไป หน้าท้ายสุด

Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านกัวลาบารา ซีฟู้ด
รายละเอียด
ร้านลานนม
รายละเอียด
ร้านฮาสาน๊ะ
รายละเอียด
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ร้านอาหารอิสลามสองพี่น้อง
ร้านในฝันเบเกอรี่
มากิชิ
ร้านครัวริมเล
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้าน Fahat coffee & restaurant
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านครัวบังกาก
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านจิ้มจุ่มบ้านสวน
ร้านละงูเบเกอรี่
ร้านมีมี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ
ร้านน้ำชาครูบาหรี
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
บริษัท เซาท์เทอร์นเอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด
ร้านเนอฆารา
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ร้านบังบ่าว
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
halal24
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
มัสยิดกระบี่
อัฟยอด
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี