หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 157 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 194 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 289 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 555 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 326 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 329 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 353 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 297 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 166 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผมขอส่งแบบสอบถามหลอดไฟในมัสยิดในความรับผิดชอบของจังหวัดท่าน โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบหลอดไฟในมัสยิดว่ามีหลอดแบบใดบ้าง เมื่อสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งจะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน 120 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 382 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 258 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 189 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 695 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 488 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 482 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 313 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 638 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 726 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 455 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงาน การเงิน ทรัพย์สิน ทะเบียนมัสยิด 747 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 844 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 773 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 694 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 866 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1413 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1063 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 718 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 2328 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 530 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 779 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านในฝันเบเกอรี่
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
รายละเอียด
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
รายละเอียด
เฟ็นดี คาเฟ่
ร้านเฟนดีย์ฮาลาลฟู้ด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านครัวฮัจยะห์
ณ เมืองบี่ อ่าวนาง
ร้านในฝันเบเกอรี่
ยิปซี ซีวิว รีสอร์ท
ไก่ย่างเนื้อทอง
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
ร้านแอนชาชัก
ธารทองสตูลทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท
ซี แคนู ฟอร์ ยู
ร้านฟองชาแฟมิลี่
ร้านจ๊ะฟี้ไก่ทอด ลูกชิ้น
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านครัวบังสัน
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านเนอฆารา
ร้านอิ่มจังต้มยำเตี๋ยวปลา
ร้านควนฟิน
ร้านครัวฮัซซูน่า
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
halal24
มัสยิดกระบี่
อัฟยอด
อิสลามแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี