หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 172 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 213 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 316 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 610 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 349 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 352 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 372 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 316 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 184 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผมขอส่งแบบสอบถามหลอดไฟในมัสยิดในความรับผิดชอบของจังหวัดท่าน โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบหลอดไฟในมัสยิดว่ามีหลอดแบบใดบ้าง เมื่อสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งจะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน 135 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 404 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 281 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 212 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 714 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 500 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 498 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 323 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 654 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 738 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 463 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงาน การเงิน ทรัพย์สิน ทะเบียนมัสยิด 767 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 857 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 788 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 708 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 879 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1429 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1077 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 734 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 2346 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 540 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 792 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านครัวบังกาก
รายละเอียด
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
รายละเอียด
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
รายละเอียด
ร้านอาหารดีอันดามัน (D’Andaman restaurant)
ร้านอิ่มจังต้มยำเตี๋ยวปลา
บริษัทยะลาแกรนด์พาเลซ (1996) จำกัด
ร้านฟารีดา ข้าวหมกแพะ
ร้านครัวริมเล
ร้านครัวฌาญัช ซีฟู้ด
ร้านอาหารอับดุลเลาะฮฺ
ร้านฮาสาน๊ะ
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ร้าน Fahat coffee & restaurant
ร้านน้ำชาครูบาหรี
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านจิ้มจุ่มบ้านสวน
ร้านมาลีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ร้านอาหารอิสลามสองพี่น้อง
ซี แคนู ฟอร์ ยู
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
ร้านจ๊ะฟี้ไก่ทอด ลูกชิ้น
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอาหารกระโจมทราย
ณ เมืองบี่ อ่าวนาง
ไก่ย่างเนื้อทอง
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
halal24
มัสยิดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
อัฟยอด
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่