หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 195 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 235 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 353 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 699 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 386 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 375 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 390 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 344 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 199 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผมขอส่งแบบสอบถามหลอดไฟในมัสยิดในความรับผิดชอบของจังหวัดท่าน โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบหลอดไฟในมัสยิดว่ามีหลอดแบบใดบ้าง เมื่อสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งจะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน 148 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 437 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 303 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 237 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 743 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 519 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 512 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 340 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 670 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 755 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 483 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงาน การเงิน ทรัพย์สิน ทะเบียนมัสยิด 783 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 880 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 813 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 726 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 893 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1446 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1094 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 754 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 2373 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 555 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 815 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
รายละเอียด
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
รายละเอียด
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
รายละเอียด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ร้านครัวฮาลาล
ซี แคนู ฟอร์ ยู
ครัวลองแล บุฟเฟ่ต์
ร้านครัวฮัจยะห์
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
ร้านในฝันเบเกอรี่
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
ร้านกัวลาบารา ซีฟู้ด
อะฮัด ซีฟู้ด
ร้านน้ำชาครูบาหรี
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านข้าวแกงจ๊ะสุ
ร้านฮาสาน๊ะ
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ร้านอาหารนานาบุฟเฟ่ต์
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ร้านสามพี่น้อง
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
ร้านลานนม
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อัฟยอด
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
halal24
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
มัสยิดกระบี่