หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 แบบของบบูรณะมัสยิด 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 282 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 313 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 563 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 988 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 552 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 442 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 458 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 444 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 272 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผมขอส่งแบบสอบถามหลอดไฟในมัสยิดในความรับผิดชอบของจังหวัดท่าน โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบหลอดไฟในมัสยิดว่ามีหลอดแบบใดบ้าง เมื่อสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งจะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน 188 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 548 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 370 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 284 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 845 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 585 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 558 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 384 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 761 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 816 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 548 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงาน การเงิน ทรัพย์สิน ทะเบียนมัสยิด 891 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 938 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 869 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 799 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 950 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1520 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1185 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 825 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 2501 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 607 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 897 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ครัวฮาลาลอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลคลองท่อม
รายละเอียด
ร้านอาหารดีอันดามัน (D’Andaman restaurant)
รายละเอียด
บ้านใสใน รีสอร์ท
รายละเอียด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านครัวบ้านศิรดา
ร้านแอนชาชัก
ร้าน NF bakery & coffee sweet
มากิชิ
บริษัทยะลาแกรนด์พาเลซ (1996) จำกัด
ร้านครัวฮาลาล
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านครัวบังกาก
ร้านครัวฮัซซูน่า
ไก่ย่างเนื้อทอง
ร้านครัวฮัจยะห์
บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด
ร้านแสงสุริยา
ร้านอาหารกระโจมทราย
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านมาจูพิซซ่า
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
อัฟยอด
มัสยิดกระบี่
อิสลามแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
halal24
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ