หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 244 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 291 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 483 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 875 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 484 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 422 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 431 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 403 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 240 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผมขอส่งแบบสอบถามหลอดไฟในมัสยิดในความรับผิดชอบของจังหวัดท่าน โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบหลอดไฟในมัสยิดว่ามีหลอดแบบใดบ้าง เมื่อสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งจะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน 173 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 502 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 346 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 270 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 808 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 549 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 540 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 365 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 721 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 790 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 521 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงาน การเงิน ทรัพย์สิน ทะเบียนมัสยิด 857 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 911 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 847 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 767 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 921 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1491 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1146 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 794 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 2443 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 580 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 863 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านสามพี่น้อง
รายละเอียด
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
รายละเอียด
ร้านมาลีก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
รายละเอียด
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ร้านอาหารกระชังขนาบน้ำวิวซีฟู้ด
ร้านอาลาดิน
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านเนอฆารา
ธารทองสตูลทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
มากิชิ
ครัว ฮาลาล เดอะ ตะมะ โฮเต็ล
ร้านอาหารท่าสนุก ซีฟู้ด
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ร้านฟองชาแฟมิลี่
ร้านครัวฮัจยะห์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
ร้านข้าวแกงจ๊ะสุ
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ร้านจ๊ะฟี้ไก่ทอด ลูกชิ้น
ร้านอาหารอิสลามสองพี่น้อง
บริษัทเบตงเมอร์ลิน จำกัด
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
halal24
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
อิสลามแห่งประเทศไทย
อัฟยอด
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
มัสยิดกระบี่
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์