หน้าหลัก เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อเอกสาร จำนวนสถิติ ดาวน์โหลด
 หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเงินอุดหนุนบูรณะมัสยิด 223 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มือมุสลิมใหม่ 267 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือมุสลิมใหม่ 412 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มืออบรมก่อนนีกะห์ 784 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ปกคู่มืออบรมและสอบก่อนนีกะห์ 434 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2 397 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการประเมินมัสยิด รอบ 2 406 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 366 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบการโอนที่ดินวากัพให้มัสยิด 226 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ผมขอส่งแบบสอบถามหลอดไฟในมัสยิดในความรับผิดชอบของจังหวัดท่าน โดยให้ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบหลอดไฟในมัสยิดว่ามีหลอดแบบใดบ้าง เมื่อสำนักงานฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงานจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งจะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซน 160 ดาวน์โหลดเอกสาร
 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการอบรมก่อนนิกะฮ. ตามวิถีอิสลาม” พ.ศ.๒๕๕๘ 464 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 323 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด 253 ดาวน์โหลดเอกสาร
 รวมเอกสารการบริหารงานมัสยิด 775 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การเตรียมการเพื่อตรวจและประเมินมัสยิด 532 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบบันทึกการมาละหมาดวันศุกร์ 525 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ใบสมัครสมาชิกผู้ทรงคุณธรรม 352 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่งแต่งตั้ง 693 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 771 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มขออนุญาติเปิดศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด 501 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แบบฟอร์มรายงาน การเงิน ทรัพย์สิน ทะเบียนมัสยิด 804 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น 891 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าด้วยการแบ่งส่วนงานแต่ละฝ่าย 828 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการประชุมประจำเดือน 744 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ.2554 905 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แนวปฏิบัติคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ฮิจเราะห์ศักราช 1421 พุทธศักราช 2543แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) 1465 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คำสั่ง การบริหารมัสยิด 1113 ดาวน์โหลดเอกสาร
 โครงสร้างคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 769 ดาวน์โหลดเอกสาร
 คู่มือการบริหารมัสยิด 2405 ดาวน์โหลดเอกสาร
 การคุ้มครองเครื่องหมายฮาล้าล 566 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ระเบียบฮ้าล้าล 831 ดาวน์โหลดเอกสาร
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
รายละเอียด
อะยัมบัง (ประเทศไทย)
รายละเอียด
ครัววิลเลจ@ไร่เลย์วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา
รายละเอียด
ร้านลานนม
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
บริษัท เซาท์เทอร์นเอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
ร้านมัน-หมก
เฟ็นดี คาเฟ่
ร้านครัวฮัจยะห์
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านฮาสาน๊ะ
ธารทองสตูลทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท
ร้านอาหารเรือนทะเล
ร้านวันดีโภชนา
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้าน Fahat coffee & restaurant
ร้านครัวริมเล
ร้านอาลาดิน
ร้านปากน้ำกระบี่ซีฟู้ด
ร้านมีมี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ
ร้านเนอฆารา
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
halal24
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
มัสยิดกระบี่
อัฟยอด
อิสลามแห่งประเทศไทย
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด