หน้าหลัก รวมคลิป VDO แนะนำ
รวมคลิป VDO แนะนำ

อดีตประธานคณะกรรมการกล่าวบรรยาย
1141 ครั้ง
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
มากิชิ
รายละเอียด
ร้านในฝันเบเกอรี่
รายละเอียด
ซันไรท์ ทรอปิคอล รีสอร์ท
รายละเอียด
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
ร้านอ่าวท่าเลนซีฟู้ด
ธารทองสตูลทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท
บ้านใสใน รีสอร์ท
ร้านอาหารอิสลามสองพี่น้อง
ร้านในฝันเบเกอรี่
โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท
ร้านเมย์บีค๊อฟฟี่ แอนด์ ฮาลาลฟู้ด
ร้านเฟนดีย์ฮาลาลฟู้ด
ร้านครัวบังกาก
ครัวริมเลซีฟู๊ด
ไก่ย่างเนื้อทอง
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ร้านฟารีดา ข้าวหมกแพะ
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ร้านอาหารเรือนทะเล
ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอาลาดิน
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อัฟยอด
อิสลามแห่งประเทศไทย
มัสยิดกระบี่
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
halal24
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี