หน้าหลัก รวมคลิป VDO แนะนำ
รวมคลิป VDO แนะนำ

มูอาส มุสตอฟา
1376 ครั้ง
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

ข้อมูลร้านอาหาร
ครัวเบเกอรี่ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขากระบี่
รายละเอียด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
รายละเอียด
ร้านฮาสาน๊ะ
รายละเอียด
ร้านลานนม
ดารีน คอฟฟี่
ร้านเอมพุง สถานีดีเจนายตอ
บ้านใสใน รีสอร์ท
ร้านครัวบ้านศิรดา
ร้านสามพี่น้อง
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
ร้านอาหารเจ๊ะนะ ฮาลาลซีฟู๊ด
ร้านอาหารเรือนทะเล
ร้านครัวฮัจยะห์
เฟ็นดี คาเฟ่
บริษัทยะลา เจ.พี.เค.จำกัด
ร้านเทอเรสคอฟฟี่แอนด์เรสเทอรองส์ (Terrace Coffee and Restaurant)
ครัวเบเกอรี่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง
ณ เมืองบี่ อ่าวนาง
บริษัท เอ็ม บี เรสเตอรองท์ จำกัด
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ครัวฮาลาลอ่าวนางภูพิมานรีสอร์ทแอนด์สปา
ครัวฮาลาลอ่าวนางซิลเวอร์ออคิด รีสอร์ท
ร้านแอนชาชัก
ร้านกัวลาบารา ซีฟู้ด
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
อิสลามแห่งประเทศไทย
อัฟยอด
halal24
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
มัสยิดกระบี่
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด