หน้าหลัก รวมคลิป VDO แนะนำ
รวมคลิป VDO แนะนำ

การบริหารงานมัสยิด dr ตับรอนี 2
924 ครั้ง
Web Link สนง.ฯ

ผู้สนับสนุน สนง.ฯ
สถานีกระจายเสียงสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อินซานโพสต์ สื่อสร้างสรรค์ สร้

ข้อมูลร้านอาหาร
ร้านฟารีดา ข้าวหมกแพะ
รายละเอียด
ร้านมาจูพิซซ่า
รายละเอียด
ร้านอาหารท่าสนุก ซีฟู้ด
รายละเอียด
ร้านมีมี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระ
ร้านอาลาดิน
ยะลาบุฟเฟต์
ร้านไลค์คอฟฟี่/LIKE COFFE
โรงแรมกระบี่เพชรไพลิน
ร้านนาวา ซีฟู๊ด
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านอ่าวใหม่ ซีฟู๊ด
ไก่ย่างเนื้อทอง
ร้านบังบ่าว
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้าน NF bakery & coffee sweet
ร้านอาหารไวท์ออคิด อ่าวนางปริ้นช์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท
ร้านสุชาดา ฮาลาลฟู๊ด
ร้านครัวฮัซซูน่า
ร้านอาหารกระชังเกาะกลางซีฟู๊ด
ร้านอาหารนานาบุฟเฟ่ต์
ร้านอาหารยิปซี
ร้านแอนชาชัก
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านละงูเบเกอรี่
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.thaihalal.info

Web Link
มัสยิดกระบี่
halal24
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามเพชรบุรี
สนง. คณะกรรมการอิสลาม กทม.
คุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยฯ
สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัด
อิสลามแห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์ อินซานโพสต์
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
อัฟยอด